Chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn phải đồng ý và cam kết với các điều khoản dưới đây như một bản hợp đồng mang tính pháp lý. Chúng tôi có toàn quyền thay đổi và điều chỉnh các Chính sách bảo mật và điều khoản này ở bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ có hiệu lực khi được đăng lên, trừ khi chúng tôi có thông báo khác.

Nếu có bất kỳ thay đổi nào về Chính sách, chúng tôi sẽ thông báo trên website qua bài viết này, hoặc qua thư điện tử (email) cho người dùng đã đăng ký với chúng tôi.

Chính sách bảo mật:

Tất cả nội dung trên website đều thuộc quyền sở hữu của phòng khám Mai Tâm. Các cá nhân, tổ chức không được quyền sao chép, sử dụng những nội dung này với bất kỳ mục đích nào khi chưa được sự cho phép của chúng tôi.

Các điều khoản và nội dung của chúng tôi được điều chỉnh bởi luật pháp và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép nội dung website này mà không được sự cho phép, chúng tôi có quyền khiếu nại và khởi kiện vụ việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

Điều khoản sử dụng:

Các thông tin về y khoa (bệnh lý, phương pháp điều trị,…) đều chỉ có giá trị tham khảo, không áp dụng cho tất cả trường hợp bệnh và không thể thay thế y lệnh cụ thể của bác sĩ.

Website này chỉ dùng để cung cấp thông tin và các sản phẩm. Vì vậy những đánh giá, nhận xét về sản phẩm hiển thị trên website là ý kiến cá nhân của khách hàng, không phải của chúng tôi.